Serviciile noastre

Sonorizari

The JackSS va propune servicii de sono­rizare profe­sio­nale de cea mai buna calitate, asi­gu­rate de o echipa bine pregatita de specialisti, capabila sa asi­gure montajul rapid, in conditii de deplina securitate. Fie ca organizati o confe­rinta de presa, un congres sau un concert in aer liber sau indoor, avem solutia adecvata pen­tru cerintele dum­ne­avoastra, asigurandu-va atat echi­pa­mentele, cat si servici­ile de sono­rizare adap­tate specifi­cu­lui eve­ni­men­tu­lui orga­nizat.

Scena & luminat scena

The JackSS este solutia ide­ala atat pen­tru inchirieri de scena, cat si pen­tru toata gama de servicii de ilu­mi­nare, fiind de un aju­tor ine­s­ti­mabil în orga­nizarea unui eve­ni­ment memorabil.

Mixere & Microfoane

Avem solutia ide­ala pen­tru inchirieri de mixere si microfoane, fiind de un aju­tor ine­s­ti­mabil în orga­nizarea unui eve­ni­ment memorabil.

We making new friends, so lets talk on